All fields are required.

Close Appointment form
  •  10000, Казахстан, г. Караганда, ул. Аманжолова, 189

  •  kooc@mail.ru

  •  onko-karaganda@mail.ru

  •  +7 (7212) 43-88-08, 43-88-09, 43-88-20, Call center 8-778-021-0505, 8(7212)-94-05-33,
    Химиотерапевтический центр 87212-50-28-35, Ержанова 8 , остановка 45 квартал

Государственные закупки

icon
29.05.2024 14:00

Объявление по закупу медицинских изделий, способом проведения тендера от 29 мая 2024 г.


Тендер өткізу тәсілімен тауарларды сатып алу туралы хабарландыру

09:00

Қарағанды облысының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жypгiзу құқығындағы «Қарағанды қаласының №3 көпсалалы  ауруханасы» КМҚ,

Қарағанды қ., К.Аманжолова к-сі 189

БСН 990140002102

ЖСК KZ178560000000284770

БСК KCJBKZKX

"Банк Центр Кредит" АҚ Қарағанды қаласындағы филиалы

мына тауарларға тендер тәсілімен сауда-саттық  жасайтынын хабарлайды:

 

Заттың атауы

Өлшем бірлігі

Багасы

Саны

Соммасы

1

Электрокардиограф с принадлежностями

дана

4 373 231,00

3

13 119 693,00

2

Видеоларингоскоп

дана

5 400 000

1

5 400 000,00

3

Видеоларингоскоп

дана

2 111 400

1

2 111 400,00

4

Рабочая станция

дана

3 427 200

1

3 427 200,00

5

Аспиратор вакуумный

дана

5 838 311,00

2

11 676 622,00

 

Барлығы

 

 

 

35 734 915,00

жеткізу орны Қарағанды қ. К.Аманжолова көшесі 189

2) Тауар «Қарағанды қаласының №3 көпсалалы  ауруханасы » КМК қоймасына дейін жеткізілуі тиіс. Талап етілетін жеткізу мерзімі тапсырыс берушімен жасалған шартқа сәйкес;

3) Тендерге тармақта көрсетілген біліктілік талаптарына жауап беретін барлық әлеуетті өнім берушілер жіберіледі. 9 тарау 1 тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі, тергеу изоляторлары мен қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің мекемелерінде ұсталатын адамдар үшін бюджет қаражаты есебінен және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көмектің қосымша көлемі шеңберінде дәрілік заттарды, медициналық бұйымдар мен мамандандырылған емдік өнімдерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидалары Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2023 жылғы 7 маусымдағы № 110 бұйрығымен бекітілген фармацевтикалық қызметтер;

4) Тендерлік құжаттама топтамасын  мына мекенжай бойынша: Қарағанды облысының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жypгiзу құқығындагы «Қарағанды қаласынын №3 көпсалалы  ауруханасы» КМҚ 100019, Қарағанды қ., К.Аманжолова к-сі- 189, №111 бөлмеде сағат 8.00-ден 17.00-ге дейін немесе / веб-сайтында: WWW.onko-karaganda.kz  және электронды пошта 438832@mail.ru .

Тендерлік өтінімдерді тапсырудың соңғы мерзімі 2024 жылғы 19 маусым сағат 10.00-ге дейін.

5)  Тендерге тапсырлатын конверттер 19 маусым 2024  жылы сағат 12.00-де ашылады.

Қосымша ақпаратты және анықтаманы мына телефон арқылы алуға болады: 8 (7212) 43-88-32, 43-88-25

 

Объявление о проведении закупа товара способом проведения тендера

09:00

КГП на ПХВ «Многопрофильная больница №3 г.Караганды» управление здравоохранения Карагандинской области,

г.Караганды, ул. К.Аманжолова 189

БИН 990140002102

ИИК KZ178560000000284770

БИК KCJBKZKX

Филиал в г. Караганда АО «Банк Центр Кредит»

объявляет о проведении закупа способом тендера следующего товара:

Наименование

ед.изм.

цена

количество

сумма

1

Электрокардиограф с принадлежностями

штука

4 373 231,00

3

13 119 693,00

2

Видеоларингоскоп

штука

5 400 000

1

5 400 000,00

3

Видеоларингоскоп

штука

2 111 400

1

2 111 400,00

4

Рабочая станция

штука

3 427 200

1

3 427 200,00

5

Аспиратор вакуумный

штука

5 838 311,00

2

11 676 622,00

 

Итого:

 

 

 

35 734 915,00

место поставки г. Караганда, ул. Касым Аманжолова 189

2) Товар должен быть доставлен до склада КГП на ПХВ «Многопрофильная больница №3 г.Караганды». 
Требуемый срок поставки согласно договорам, заключенным с Заказчиком;

3) К тендеру допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в п. 9 гл.1 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденных Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110;

4) Пакет тендерной документации можно получить по адресу: КГП  на ПХВ «Многопрофильная больница №3 г. Караганды » управление здравоохранения Карагандинской области, 100019 г. Караганда, ул. Касым Аманжолова 189, отдел закупа (каб №111), с 8.00 до 17.00 часов или на веб-сайте: www.onko-karaganda.kz и по электронной почте по адресу 438832@mail.ru .

Окончательный срок представления тендерных заявок до 10.00 часов 19 июня 2024 года;

 5) Конверты с тендерными заявками будут вскрываться в 12.00 часов 19 июня 2024 года по следующему адресу: 100019 г. Караганда, ул.Касым Аманжолова 189, кабинет 111.      

Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с тендерными заявками.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8 (7212) 43-88-32,43-88-25

 

Тендер от 29.05.2024

Подписка на новости

Вы можете подписаться на рассылку «Подписка на новости»! Заполните специальную форму и нажмите “Подписаться”.