All fields are required.

Close Appointment form
  •  10000, Казахстан, г. Караганда, ул. Аманжолова, 189

  •  kooc@mail.ru

  •  onko-karaganda@mail.ru

  •  +7 (7212) 43-88-08, 43-88-09, 43-88-20, Call center 8-778-021-0505, 8(7212)-94-05-33,
    Химиотерапевтический центр 87212-50-28-35, Ержанова 8 , остановка 45 квартал

Государственные закупки

icon
18.09.2023 09:00

Объявление по закупу медицинских изделий, способом проведения тендера от 18 сентября 2023 г.


Тендер өткізу тәсілімен тауарларды сатып алу туралы хабарландыру

09:00

Қарағанды облысының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жypгiзу құқығындағы «Қарағанды қаласының №3 көпсалалы  ауруханасы» КМҚ,

Қарағанды қ., К.Аманжолова к-сі 189

БСН 990140002102

ЖСК KZ178560000000284770

БСК KCJBKZKX

"Банк Центр Кредит" АҚ Қарағанды қаласындағы филиалы

мына тауарларға тендер тәсілімен сауда-саттық  жасайтынын хабарлайды:

Атауы

Өлшем бірлігі

Багасы

Саны

Соммасы

1

Дефибриллятор-монитор

дана

4 000 000,00

2

8 000 000,00

2

Вентилятор для интенсивной терапии

дана

19 900 000,00

4

79 600 000,00

3

Монитор пациента

дана

9 300 000,00

4

37 200 000,00

4

Монитор пациента

дана

5 970 000,00

2

11 940 000,00

5

Аппарат экстракорпоральной коррекции гемостаза

дана

19 990 000,00

1

19 990 000,00

6

Электрокардиограф

дана

3 200 000,00

3

9 600 000,00

7

Шприцевой инфузионный насос

дана

731 000,00

28

20 468 000,00

8

Волюметрический инфузионный  насос

дана

812 000,00

14

11 368 000,00

9

Откашливатель

дана

6 716 795,00

1

6 716 795,00

 

Барлығы

 

 

 

204 882 795,00

жеткізу орны Қарағанды қ. К.Аманжолова көшесі 189

2) Тауар «Қарағанды қаласының №3 көпсалалы  ауруханасы » КМК қоймасына дейін жеткізілуі тиіс. Талап етілетін жеткізу мерзімі тапсырыс берушімен жасалған шартқа сәйкес;

3) Тендерге Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 7-бұйрығымен бекітілген Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дәрілік заттарды, медициналық бұйымдар мен мамандандырылған емдік өнімдерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларының 1-тарауының 9-тармағында көрсетілген біліктілік талаптарына жауап беретін барлық әлеуетті өнім берушілер жіберіледі 2023 жылғы маусым № 110;

4) Тендерлік құжаттама топтамасын  мына мекенжай бойынша: Қарағанды облысының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жypгiзу құқығындагы «Қарағанды қаласынын №3 көпсалалы  ауруханасы» КМҚ 100019, Қарағанды қ., К.Аманжолова к-сі- 189, №111 бөлмеде сағат 8.00-ден 17.00-ге дейін немесе / веб-сайтында: WWW.onko-karaganda.kz  және электронды пошта 438832@mail.ru .

Тендерлік өтінімдерді тапсырудың соңғы мерзімі 2023 жылғы 09 қазан сағат 10.00-ге дейін.

5)  Тендерге тапсырлатын конверттер 09 қазан 2023  жылы сағат 12.00-де ашылады.

Қосымша ақпаратты және анықтаманы мына телефон арқылы алуға болады: 8 (7212) 43-88-32, 43-88-25

 

Объявление о проведении закупа товара способом проведения тендера

09:00

КГП на ПХВ «Многопрофильная больница №3 г.Караганды» управление здравоохранения Карагандинской области,

г.Караганды, ул. К.Аманжолова 189

БИН 990140002102

ИИК KZ178560000000284770

БИК KCJBKZKX

Филиал в г. Караганда АО «Банк Центр Кредит»

объявляет о проведении закупа способом тендера следующего товара:

Наименование

ед.изм.

цена

количество

сумма

1

Дефибриллятор-монитор

штук

4 000 000,00

2

8 000 000,00

2

Вентилятор для интенсивной терапии

штук

19 900 000,00

4

79 600 000,00

3

Монитор пациента

штук

9 300 000,00

4

37 200 000,00

4

Монитор пациента

штук

5 970 000,00

2

11 940 000,00

5

Аппарат экстракорпоральной коррекции гемостаза

штук

19 990 000,00

1

19 990 000,00

6

Электрокардиограф

штук

3 200 000,00

3

9 600 000,00

7

Шприцевой инфузионный насос

штук

731 000,00

28

20 468 000,00

8

Волюметрический инфузионный  насос

штук

812 000,00

14

11 368 000,00

9

Откашливатель

штук

6 716 795,00

1

6 716 795,00

 

Барлығы

 

 

 

204 882 795,00

место поставки г. Караганда, ул. К.Аманжолова 189

2) Товар должен быть доставлен до склада КГП на ПХВ «Многопрофильная больница №3 г.Караганды». 
Требуемый срок поставки согласно договорам, заключенным с Заказчиком;

3) К тендеру допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в п. 9 гл.1 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденных Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110;

4) Пакет тендерной документации можно получить по адресу: КГП  на ПХВ «Многопрофильная больница №3 г. Караганды » управление здравоохранения Карагандинской области, 100019 г. Караганда, ул. К. Аманжолова 189, каб №111 с 8.00 до 17.00 часов или на веб-сайте: www.onko-karaganda.kz и по электронной почте по адресу 438832@mail.ru .

Окончательный срок представления тендерных заявок до 10.00 часов 09 октября 2023 года;

 5) Конверты с тендерными заявками будут вскрываться в 12.00 часов 09 октября 2023 года по следующему адресу: 100019 г. Караганда, ул.К.Аманжолова 189, кабинет 111.      

Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с тендерными заявками.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8 (7212) 43-88-32,43-88-25

 

Тендер от 18.09.2023_мед техника

Подписка на новости

Вы можете подписаться на рассылку «Подписка на новости»! Заполните специальную форму и нажмите “Подписаться”.