All fields are required.

Close Appointment form
  •  10000, Казахстан, г. Караганда, ул. Аманжолова, 189

  •  kooc@mail.ru

  •  onko-karaganda@mail.ru

  •  +7 (7212) 43-88-08, 43-88-09, 43-88-20, Call center 8-778-021-0505, 8(7212)-94-05-33

Государственные закупки

icon
13.09.2023 09:00

Объявление по закупу медицинских изделий, способом проведения тендера от 13 сентября 2023 г.


Тендер өткізу тәсілімен тауарларды сатып алу туралы хабарландыру

09:00

Қарағанды облысының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жypгiзу құқығындағы «Қарағанды қаласының №3 көпсалалы  ауруханасы» КМҚ,

Қарағанды қ., К.Аманжолова к-сі 189

БСН 990140002102

ЖСК KZ178560000000284770

БСК KCJBKZKX

"Банк Центр Кредит" АҚ Қарағанды қаласындағы филиалы

мына тауарларға тендер тәсілімен сауда-саттық  жасайтынын хабарлайды:

Дәрілік заттың атауы

(Халықаралық жалпы атауы немесе құрамы)

Өлшем бірлігі

Багасы

Саны

Соммасы

1

Ножницы, размер 5мм, 36 см

штука

423 878

4

1 695 512,00

2

Ножницы, размер 5мм, 36 см

штука

423 878

2

847 756,00

3

Ножницы, размер 5мм, 36 см

штука

423 878

1

423 878,00

4

Вставка рабочая

штука

505 560

1

505 560,00

5

Вставка-ножницы CLICKLINE по METZENBAU

штука

505 560

1

505 560,00

6

Иглодержатель макро по КОН

штука

683 774

3

2 051 322,00

7

Иглодержатель макро по КОН

штука

683 774

2

1 367 548,00

8

Иглодержатель макро по КОН

штука

683 774

2

1 367 548,00

9

Рукоятка

штука

138 612

4

554 448,00

10

Канюля, для аспирации и ирригации

штука

209 774

4

839 096,00

11

Игла Вереша, для пневмоперитонеума длина  15 см

штука

79 207

4

316 828,00

12

Инструмент шовный по Berci 2,8мм 17см

штука

439 348

2

878 696,00

13

Эндоигла пункционная

штука

51 361

2

102 722,00

14

Оптика HOPKINS II 0°, диам.  10 мм

штука

2 345 252

1

2 345 252,00

15

Оптика HOPKINS II, 30°, 10 мм

штука

2 345 252

3

7 035 756,00

16

Канюля

штука

152 844

10

1 528 440,00

17

Канюля троакара

штука

416 453

10

4 164 530,00

18

Троакар диам. 11 мм

штука

270 416

12

3 244 992,00

19

Щипцы, размер 5мм, 36 см

штука

400 983

8

3 207 864,00

20

Щипцы, размер 5мм, 36 см

штука

422 641

4

1 690 564,00

21

Щипцы, размер 5мм, 36 см

штука

422 641

4

1 690 564,00

22

Щипцы, размер 5мм, 36 см, Click Line по MAHNES

штука

438 111

4

1 752 444,00

23

Щипцы, размер 5мм, 36 см

штука

422 641

4

1 690 564,00

24

Щипцы, размер 5мм, 36 см,  Click Line по MAHNES

штука

438 111

2

876 222,00

25

Ретрактор, для печени по NATHANSON,  диаметр 6

штука

271 654

1

271 654,00

26

Ретрактор для печени по NATHANSON, средний, диаметр 5 мм

штука

271 654

1

271 654,00

27

Держатель эндоскопа L-образный

штука

1 611 356

1

1 611 356,00

28

Зажим, колодка

штука

370 043

1

370 043,00

 

Барлығы

 

 

 

43 208373,00

жеткізу орны Қарағанды қ. К.Аманжолова көшесі 189

2) Тауар «Қарағанды қаласының №3 көпсалалы  ауруханасы » КМК қоймасына дейін жеткізілуі тиіс. Талап етілетін жеткізу мерзімі тапсырыс берушімен жасалған шартқа сәйкес;

3) Тендерге Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 7-бұйрығымен бекітілген Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дәрілік заттарды, медициналық бұйымдар мен мамандандырылған емдік өнімдерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларының 1-тарауының 9-тармағында көрсетілген біліктілік талаптарына жауап беретін барлық әлеуетті өнім берушілер жіберіледі 2023 жылғы маусым № 110;

4) Тендерлік құжаттама топтамасын  мына мекенжай бойынша: Қарағанды облысының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жypгiзу құқығындагы «Қарағанды қаласынын №3 көпсалалы  ауруханасы» КМҚ 100019, Қарағанды қ., К.Аманжолова к-сі- 189, №111 бөлмеде сағат 8.00-ден 17.00-ге дейін немесе / веб-сайтында: WWW.onko-karaganda.kz  және электронды пошта 438832@mail.ru .

Тендерлік өтінімдерді тапсырудың соңғы мерзімі 2023 жылғы 03 қазан сағат 10.00-ге дейін.

5)  Тендерге тапсырлатын конверттер 03 қазан 2023  жылы сағат 12.00-де ашылады.

Қосымша ақпаратты және анықтаманы мына телефон арқылы алуға болады: 8 (7212) 43-88-32, 43-88-25

 

 

 

Объявление о проведении закупа товара способом проведения тендера

09:00

КГП на ПХВ «Многопрофильная больница №3 г.Караганды» управление здравоохранения Карагандинской области,

г.Караганды, ул. К.Аманжолова 189

БИН 990140002102

ИИК KZ178560000000284770

БИК KCJBKZKX

Филиал в г. Караганда АО «Банк Центр Кредит»

объявляет о проведении закупа способом тендера следующего товара:

Дәрілік заттың атауы

(Халықаралық жалпы атауы немесе құрамы)

Өлшем бірлігі

Багасы

Саны

Соммасы

1

Ножницы, размер 5мм, 36 см

штука

423 878

4

1 695 512,00

2

Ножницы, размер 5мм, 36 см

штука

423 878

2

847 756,00

3

Ножницы, размер 5мм, 36 см

штука

423 878

1

423 878,00

4

Вставка рабочая

штука

505 560

1

505 560,00

5

Вставка-ножницы CLICKLINE по METZENBAU

штука

505 560

1

505 560,00

6

Иглодержатель макро по КОН

штука

683 774

3

2 051 322,00

7

Иглодержатель макро по КОН

штука

683 774

2

1 367 548,00

8

Иглодержатель макро по КОН

штука

683 774

2

1 367 548,00

9

Рукоятка

штука

138 612

4

554 448,00

10

Канюля, для аспирации и ирригации

штука

209 774

4

839 096,00

11

Игла Вереша, для пневмоперитонеума длина  15 см

штука

79 207

4

316 828,00

12

Инструмент шовный по Berci 2,8мм 17см

штука

439 348

2

878 696,00

13

Эндоигла пункционная

штука

51 361

2

102 722,00

14

Оптика HOPKINS II 0°, диам.  10 мм

штука

2 345 252

1

2 345 252,00

15

Оптика HOPKINS II, 30°, 10 мм

штука

2 345 252

3

7 035 756,00

16

Канюля

штука

152 844

10

1 528 440,00

17

Канюля троакара

штука

416 453

10

4 164 530,00

18

Троакар диам. 11 мм

штука

270 416

12

3 244 992,00

19

Щипцы, размер 5мм, 36 см

штука

400 983

8

3 207 864,00

20

Щипцы, размер 5мм, 36 см

штука

422 641

4

1 690 564,00

21

Щипцы, размер 5мм, 36 см

штука

422 641

4

1 690 564,00

22

Щипцы, размер 5мм, 36 см, Click Line по MAHNES

штука

438 111

4

1 752 444,00

23

Щипцы, размер 5мм, 36 см

штука

422 641

4

1 690 564,00

24

Щипцы, размер 5мм, 36 см,  Click Line по MAHNES

штука

438 111

2

876 222,00

25

Ретрактор, для печени по NATHANSON,  диаметр 6

штука

271 654

1

271 654,00

26

Ретрактор для печени по NATHANSON, средний, диаметр 5 мм

штука

271 654

1

271 654,00

27

Держатель эндоскопа L-образный

штука

1 611 356

1

1 611 356,00

28

Зажим, колодка

штука

370 043

1

370 043,00

 

Барлығы

 

 

 

43 208373,00

место поставки г. Караганда, ул. Касым Аманжолова 189

2) Товар должен быть доставлен до склада КГП на ПХВ «Многопрофильная больница №3 г.Караганды». 
Требуемый срок поставки согласно договорам, заключенным с Заказчиком;

3) К тендеру допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в п. 9 гл.1 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденных Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110;

4) Пакет тендерной документации можно получить по адресу: КГП  на ПХВ «Многопрофильная больница №3 г. Караганды » управление здравоохранения Карагандинской области, 100019 г. Караганда, ул. Касым Аманжолова 189, отдел закупа (каб №111), с 8.00 до 17.00 часов или на веб-сайте: www.onko-karaganda.kz и по электронной почте по адресу 438832@mail.ru .

Окончательный срок представления тендерных заявок до 10.00 часов 03 октября 2023 года;

 5) Конверты с тендерными заявками будут вскрываться в 12.00 часов 03 октября 2023 года по следующему адресу: 100019 г. Караганда, ул.Касым Аманжолова 189, кабинет 111.      

Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с тендерными заявками.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8 (7212) 43-88-32,43-88-25

 

tender-13-09-2023.rar

Подписка на новости

Вы можете подписаться на рассылку «Подписка на новости»! Заполните специальную форму и нажмите “Подписаться”.