All fields are required.

Close Appointment form

Государственные закупки

icon
02.09.2020 15:00

Объявление о проведении закупа медицинских изделий,требующих сервисного обслуживания способом проведения тендера от 02 сентября 2020 года


2020 ж. тендер өткізу тәсілімен сервистік қызмет көрсетуді талап ететін медициналық бұйымдарды сатып алуды өткізу туралы хабарландыру

ҚОДСБ «Қарағанды қаласының №3 көпсалалы  ауруханасы» КМҚ, Қарағанды қаласы  Кривогуз к-сі 189»,  тендер тәсілімен сатып алуды өткізетіндігі туралы хабарлайды.

№ лота

Аты

 

Саны

 

Құны

(тенге)

Жалпы сома

 

Жеткізу шарттары

 

Жеткізу орны

 

Төлем шарттары

 

1

Медициналық құрылғыларды, құрылғылар мен жабдықтарды қосуға арналған реанимациялық консоль

1

4 500 000,00

4 500 000,00

DDP

Қарағанды қаласының №3 көпсалалы  ауруханасы» КМҚ, Қарағанды қаласы  Кривогуз к-сі 189

2020ж. - аванстық төлем 30% және тауар жеткізілгеннен кейін 10%

2021 -30%

2022, -30%.

 

Барлығы

1

 

4 500 000

 

 

 

2) тауар «Қарағанды қаласының №3 көпсалалы  ауруханасы» КМК қоймасына дейін жеткізілуі тиіс.Жеткізілімнің талап ететін мерзімі тапсырыс берушімен жасалған шарттарға сәйкес.

3) Тендерге Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 қазандағы № 1729 қаулысымен бекітілген «Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды, фармацевтикалық қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу ережесін бекіту туралы»  Заңының  13-тармағында көрсетілген біліктілік талаптарына жауап беретін барлық әлеуетті өнім жеткізушілер жіберіледі;

4) Тендерлік құжаттама пакетін мына мекенжай бойынша:  «Қарағанды қаласының №3 көпсалалы  ауруханасы» КМҚ 100019, Қарағанды қ., Кривогуз к-сі- 189, №111   бөлмеде сағат 8.00-ден 17.00-ге дейін немесе / веб-сайтында: WWW.onko-karaganda.kz  және электронды пошта 438832@mail.ru 2020 жылғы 16 қыркүйек,  сағат 17.00.    қоса алған уақытқа дейін өтінім жолдау арқылы алуға болады.

Тендерлік өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі 2020 жылғы 17 қыркүйек сағат 13.00-ге дейін;

5) Тендерлік өтінімдер салынған конверттер 2020 жылғы 17 қыркүйек күні сағат 15.00-де мына мекенжайда ашылады:  «Қарағанды қаласының №3 көпсалалы  ауруханасы» КМК, 100019, Қарағанды қ., Кривогуз к-сі, 189, мәжіліс залы.

Әлеуетті өнім жеткізушілер  тендерлік өтінімдер салынған конверттерді ашу кезінде қатыса алады.

Қосымша ақпарат пен анықтаманы 8 (7212) 43-88-32, 43-88-25 телефоны арқылы алуға болады.

 

Объявление  на 2020 г. о проведении закупа медицинских изделий, требующего сервисного облуживания  способом проведения тендера

КГП на ПХВ «Многопрофильная больница №3 г.Караганды» управление здравоохранения Карагандинской области, г.Караганды, ул.Кривогуза 189 объявляет о проведении закупа способом тендера.

№ лота

Наименование

Кол-во

Стоимость (тенге)

Общая сумма

Условия поставки

Место поставки

Условия оплаты

1

Консоль реанимационная для подключения медицинских аппаратов,приборов и оборудования

1

4 500 000,00

4 500 000,00

DDP

«Многопрофильная больница №3 г.Караганды»г.Караганды, ул.Кривогуза 189

2020 г.-аванс в размере 30% и   после поставки  товара 10%

2021 г. -30%

2022 г. -30%.

 

Итого

1

 

4 500 000

 

 

 

 

2) Товар должен быть доставлен до склада КГП на ПХВ «Многопрофильная больница №3 г.Караганды». 
Требуемый срок поставки согласно договорам, заключенным с Заказчиком.

3) К тендеру допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в п. 13 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг» утвержденных постановлением Правительства РК от 30.10.2009г., № 1729;

4) Пакет тендерной документации можно получить по адресу: КГП на ПХВ «Многопрофильная больница №3 г.Караганды» управление здравоохранения Карагандинской области, 100019 г. Караганда, ул. Кривогуза 189, каб №111 с 8.00 до 17.00 часов или на веб-сайте: www.onko-karaganda.kz и по электронной почте по адресу 438832@mail.ru в срок до 17.00 часов 16 сентября 2020 года включительно.

Окончательный срок представления тендерных заявок до 13.00 часов 17 сентября  2020 года;

5) Конверты с тендерными заявками будут вскрываться в 15.00 часов 17 сентября  2020 года; по следующему адресу: 100019 г. Караганда, ул. Кривогуза 189, конференц-зал.

Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с тендерными заявками.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: : 8 (7212) 43-88-32,43-88-25.

СКАЧАТЬ RAR

Подписка на новости

Вы можете подписаться на рассылку «Подписка на новости»! Заполните специальную форму и нажмите “Подписаться”.