All fields are required.

Close Appointment form

Государственные закупки

Областной онкологический диспансер в Караганде

icon
15.10.2018 15:00

Объявление о проведении закупа товара способом проведения тендера от 15 октября 2018


Тендер өткізу тәсілімен тауарларды сатып алу

 туралы хабарландыру

 

        Қарағанды облысының денсаулық сақтау басқармасының «Облыстық онкология диспансері» КМҚ, Кривогуз к-сі 189 мына тауарларға тендер тәсілімен сауда-саттық  жасайтынын хабарлайды:

1)    2018 жылғакелесі медициналық техникаларды сатып алады:

 

Наименование медицинского оборудования

Ед.изм

кол-во

цена

сумма

 
 
 

1

Электрокардиограф

 

шт

1

394 300,00

394 300,00

 

 

итого

 

 

 

394 300,00

 

 

 

жеткізу орны Қарағанды қ. Кривогуз көшесі 189

2) Тауар «Қарағанды облыстық онкология диспансері» КМК қоймасына дейін жеткізілуі тиіс. Талап етілетін жеткізу мерзімі тапсырыс берушімен жасалған шартқа сәйкес;

3) Тендерге ҚР Үкіметінің 2009 жылғы 30. 10. № 1729 қаулысымен бекітілген, тегін медициналық көмектің кепілді көлемін көрсету бойынша дәрілік заттарды, профилактикалық (иммунобиологиялық, диагностикалық, дезинфекциялық) препараттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканы, фармацевтикалық қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу Қағидаларының 13 т. көрсетілген біліктілік талаптарына сәйкес келетін барлық әлеуетті жеткізушілер қатыса алады;

4) Тендерлік құжаттама топтамасын  мына мекенжай бойынша: Қарағанды облысының денсаулық сақтау басқармасының «Облыстық онкология диспансері» КМҚ 100019, Қарағанды қ., Кривогуз к-сі- 189, №111 бөлмеде сағат 8.00-ден 17.00-ге дейін немесе / веб-сайтында: WWW.onko-karaganda.kz  және электронды пошта 438832@mail.ru мекен-жайы бойынша 2018 ж. 04 қараша сағат 15.00-ге дейінгі мерзімде алуға болады.

Тендерлік өтінімдерді тапсырудың соңғы мерзімі 2018 жылғы 05 қараша сағат 13.00-ге дейін.

5) Тендерлік тапсырыстар конверттері 2018 жылғы 05 қараша сағат 15.00-де  келесі мекенжайда ашылады: «Облыстық онкология диспансері» КМК, 100019, Қарағанды қ., Кривогуз к-сі, 189, мәжіліс залы.

Әлеуетті жеткізушілер тендерлік тапсырыс конверттерін ашу кезінде қатыса алады.

Қосымша ақпаратты және анықтаманы мына телефон арқылы алуға болады: 8 (7212) 43-88-32, 43-88-25

 

 

 

 

Объявление о проведении закупа товара  способом проведения тендера

КГП «Областной онкологический диспансер» управление здравоохранения Карагандинской области, г.Караганды, ул.Кривогуза 189 объявляет о проведении закупа способом тендера следующего товара:

1)    Медицинская техникана 2018 год

 

Наименование медицинского оборудования

Ед.изм

кол-во

цена

сумма

 
 
 

1

Электрокардиограф

 

шт

1

394 300,00

394 300,00

 

 

итого

 

 

 

394 300,00

 

 

место поставки г. Караганда, ул. Кривогуза 189

2) Товар должен быть доставлен до склада КГП «Областной онкологический диспансер». 
Требуемый срок поставки согласно договорам, заключенным с Заказчиком;

3) К тендеру допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в п. 13 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, утвержденных постановлением Правительства РК от 30.10.2009г. № 1729;

4) Пакет тендерной документации можно получить по адресу: КГП «Областной онкологический диспансер» управление здравоохранения Карагандинской области, 100019 г. Караганда, ул. Кривогуза 189, каб №111 с 8.00 до 17.00 часов или на веб-сайте: www.onko-karaganda.kz и по электронной почте по адресу 438832@mail.ru в срок до 15.00 часов 04 ноября 2018г. включительно.

Окончательный срок представления тендерных заявок до 13.00 часов 05 ноября 2018 года;

5) Конверты с тендерными заявками будут вскрываться в 15.00 часов 05 ноября 2018 года по следующему адресу: 100019 г. Караганда, ул. Кривогуза 189, конференц-зал.       

Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с тендерными заявками.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8 (7212) 43-88-32,43-88-25

Подписка на новости

Вы можете подписаться на рассылку «Подписка на новости»! Заполните специальную форму и нажмите “Подписаться”.