All fields are required.

Close Appointment form

Государственные закупки

Областной онкологический диспансер в Караганде

icon
16.05.2018 10:54

Уважаемые поставщики, обратите внимание с 27.04.2018 г. был опубликован тендер: на закуп "Расходных материалов для исследования мазка шейки матки методом жидкостной цитологии для аппарата Сэлл Скан 200", дата и время вскрытия заявок переноситься, в связи с не рабочим днем.


 

 

Тендер өткізу тәсілімен тауарларды сатып алу

 

 туралы хабарландыру 

 

Қарағанды облысының денсаулық сақтау басқармасының «Облыстық онкология диспансері» КМҚ, Кривогуз к-сі 189 мына тауарларға тендер тәсілімен сауда-саттық  жасайтынын хабарлайды:

 

Атауы / наименование

Саны

Бағасы

Сомасы

1

Сэлл Скан-100 А аппараты үшін жатыр мойны обырының жұқпасын сұйық цитологиялық тәсілмен зерттеу  шығын материалдары

40 167

3 605,3

144 814 085,1

 


жеткізу орны Қарағанды қ. Кривогуз көшесі 189

 

2) Тауар «Қарағанды облыстық онкология диспансері» КМК қоймасына дейін жеткізілуі тиіс. Талап етілетін жеткізу мерзімі тапсырыс берушімен жасалған шартқа сәйкес;

 

3) Тендерге ҚР Үкіметінің 2009 жылғы 30. 10. № 1729 қаулысымен бекітілген, тегін медициналық көмектің кепілді көлемін көрсету бойынша дәрілік заттарды, профилактикалық (иммунобиологиялық, диагностикалық, дезинфекциялық) препараттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканы, фармацевтикалық қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу Қағидаларының 13 т. көрсетілген біліктілік талаптарына сәйкес келетін барлық әлеуетті жеткізушілер қатыса алады;

 

4) Тендерлік құжаттама топтамасын  мына мекенжай бойынша: Қарағанды облысының денсаулық сақтау басқармасының «Облыстық онкология диспансері» КМҚ 100019, Қарағанды қ., Кривогуз к-сі- 189, №111 бөлмеде сағат 8.00-ден 17.00-ге дейін немесе / веб-сайтында: WWW.onko-karaganda.kz  және электронды пошта 438832@mail.ru мекен-жайы бойынша 2018 ж. 19 мамыр сағат 15.00 - ге дейінгі мерзімде алуға болады.

 

Тендерлік өтінімдерді тапсырудың соңғы мерзімі 2018 жылғы 21 мамыр сағат 14.00-ге дейін.

 

5) Тендерлік тапсырыстар конверттері 2018 жылғы 21 мамыр сағат 16.00-де  келесі мекенжайда ашылады: «Облыстық онкология диспансері» КМК, 100019, Қарағанды қ., Кривогуз к-сі, 189, мәжіліс залы.

 

Әлеуетті жеткізушілер тендерлік тапсырыс конверттерін ашу кезінде қатыса алады.

 

Қосымша ақпаратты және анықтаманы мына телефон арқылы алуға болады: 8 (7212) 43-88-32, 43-88-25

 

Объявление о проведении закупа товара  способом проведения тендера

 

КГП «Областной онкологический диспансер» управление здравоохранения Карагандинской области, г.Караганды, ул.Кривогуза 189 объявляет о проведении закупа способом тендера следующего товара: 

 

п/п

Наименование

Количество

Цена

Сумма

1.

Расходные материалы для исследования мазка шейки матки методом жидкостной цитологии для аппарата Сэлл Скан 200

40 167

3 605,3

144 814 085,1

 

место поставки г. Караганда, ул. Кривогуза 189

 

2) Товар должен быть доставлен до склада КГП «Областной онкологический диспансер». 
Требуемый срок поставки согласно договорам, заключенным с Заказчиком;

 

3) К тендеру допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в п. 13 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, утвержденных постановлением Правительства РК от 30.10.2009г. № 1729;

 

4) Пакет тендерной документации можно получить по адресу: КГП «Областной онкологический диспансер» управление здравоохранения Карагандинской области, 100019 г. Караганда, ул. Кривогуза 189, каб №111 с 8.00 до 17.00 часов или на веб-сайте: www.onko-karaganda.kz и по электронной почте по адресу 438832@mail.ru в срок до 15.00 часов 19 мая 2018г. включительно.

 

Окончательный срок представления тендерных заявок до 14.00 часов 21 мая 2018 года;

 

5) Конверты с тендерными заявками будут вскрываться в 16.00 часов 21 мая 2018 года по следующему адресу: 100019 г. Караганда, ул. Кривогуза 189, конференц-зал.       

 

Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с тендерными заявками.

 

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8 (7212) 43-88-32,43-88-25

Подписка на новости

Вы можете подписаться на рассылку «Подписка на новости»! Заполните специальную форму и нажмите “Подписаться”.